1
Bạn cần hỗ trợ?

Info@huyenthoaiviet.com

Dự án

Dự án Team building đã thực hiện

TEAMBUILDING TỔ CHỨC TẠI BÃI BIỂN MỸ KHÊ - SAMSUNG COMPANY 12.4

Team Building Đà Nẵng bãi biển Mỹ Khê - Samsung Company - Với hơn 50 khách tại Biển Mỹ Khê như được bùng nổ với các thử thách và chướng ngại vật do BTC chuẩn bị. Tất cả các thành viên …