1
Bạn cần hỗ trợ?

Info@huyenthoaiviet.com

Banner

Kiến thức về Teambuilding

TEAMBUILDING LÀ GÌ ?

Team building là xây dựng tinh thần đồng đội một tập thể vững mạnh là sự gắn kết mỗi người đều cảm nhận mình là thành viên của nhóm và thấy răng mình có giá trị quan trọng. Quá trình xây dựng tinh thần đồng đội cũng như dựng một căn nhà. Bạn cần một nền móng thật vững chắc...